Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestlandske Teatersenter73848044 65000
Senioruniversitetet Åsane146194 12000
Spytt i Panne Teater13343 79500
Bergen Musikkteater00002188
 946310352 5652188
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:36