Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Skage Bygdekvinnelag21521416 00000
Sparbu Bygdekvinnelag16006 900160
Øvre Meldal Bygdekvinnelag14805 52000
Skatval Bygdekvinnelag224172 56500
Oppdal Bygdekvinnelag120112 30000
Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag000017
 73044233 285267
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:36