Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland228113 220120
Oslo74605052 90000
 94886156 120120
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:41