Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Trøndelag0000124
Viken24644 640116
 24644 640240
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:37