Kursstatistikk 2021, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Trøgstad Bygdekvinnelag62022612 72500
Aremark Bygdekvinnelag4155488 35000
Askim Bygdekvinnelag484444 67500
Onsøy Bygdekvinnelag16077 50000
Vestby Bygdekvinnelag13073 75000
Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag12172 73000
Sandsvær Bygdekvinnelag217142 12500
Blaker Bygdekvinnelag416202 00000
Nordre Modum Bygdekvinnelag213221 17500
Trømborg Bygdekvinnelag1111350000
Buskerud Bygdekvinnelag211371 37500
Tomter Bygdekvinnelag19161 12500
Østre Udnes Bygdekvinnelag28301 00000
Akershus Bygdekvinnelag164275000
Lier Bygdekvinnelag14850000
 3364734150 28000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50