Kursstatistikk 2021, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Enebakk Musikkteater77164889 50000
Stiftelsen Stabekk Teaterskole55434767 87500
Enebakk Barne og Ungdomsteater75223165 25000
Bygdetruppen Teater72604531 90000
Nettverk for Regionale Teaterråd51504118 75000
Drøbak Studiescene11001812 50000
Frivill Teaterproduksjoner12643 25000
 332 317234289 02500
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50