Kursstatistikk 2021, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Ringerike Folkedansgruppe258467 25000
Leikarringen i Moss254266 75000
Leikarringen Frøy3381024 75000
Bondeungdomslaget i Sarpsborg235184 37500
Asker Folkedanslag128233 50000
Leikarringen Symra224442 25000
Leikarringen i Bul Kongsberg124153 00000
Kulturhuset Hovtun218151 80000
Varna Folkedanslag116191 77500
 1629530835 45000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50