Kursstatistikk 2021, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sparbu Bygdekvinnelag61924724 00000
Skage Bygdekvinnelag41502917 32500
Lånke Bygdekvinnelag15962500
 113478541 95000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50