Kursstatistikk 2021, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Uka-21211 632164199 37500
Tripp Trapp Teaterlag151 31715295 93300
Røsslyng Teaterlag77082888 50000
Scenelus64675958 37500
Ynvs Skolerevy33982946 60000
Arkitektrevyen Ntnu63873548 02000
Stormrevyen43613725 30000
Musikalfabrikken1334826143 50000
Levanger Nye Teater53194938 75000
Omegarevyen63177139 62500
Nablarevyen5177372 50000
Trondheim Tangoklubb669696 82500
 976 500991693 30300
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50