Kursstatistikk 2021, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sjiraffen Kultursenter151 015107126 87500
Bjørnørfolket62427827 25000
Utkantteatret62098426 12500
Seniorteateret i Trondheim1117812 15000
Saksvik Teaterlag127133 37500
Norsk Amatørteaterforbund11081 25000
 301 620298197 02500
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50