Kursstatistikk 2021, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sunndal Mållag21683 40000
 21683 40000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50