Kursstatistikk 2021, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Jøa Kystlag42383329 75000
Kystlaget Trondhjem41022712 20000
 83406041 95000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50