Kursstatistikk 2021, Oslo

Filter
 Gjennomførte+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Bondeungdomslaget i Oslo2913211 150274
Leikarringen Symra232183 40010147
Valdreslaget i Oslo128123 500240
Noregs Ungdomslag14550000
Sogn og Fjordanelaget i Oslo0000140
Hordaringen0000589
Hallinglaget i Oslo0000114
 61556718 55021404
 
Sist oppdatert 22. okt. 2021, 17:35

Statistikk for Studieforbundet kultur og tradisjon

Kontakt studieforbundet:
post@kulturogtradisjon.no
https://www.kulturogtradisjon.no

Kursstatistikken utarbeides av Voksenopplæringsforbundet på grunnlag av data fra studieforbundets kurssystem.

Powered by Vercel