Kursstatistikk 2021

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Nordland13073 75000
Møre og Romsdal363314 57500
Innlandet13093 75000
Viken91989024 00000
 1432113736 07500
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50