Kursstatistikk 2021

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland191 426200175 70000
 191 426200175 70000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50