Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland11571 50000
Viken345224 500115
 460296 000115
 
Sist oppdatert 2. des. 2022, 16:32