Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Troms og Finnmark172587925 8008126
Nordland111396814 000347
Trøndelag456175 60000
Møre og Romsdal565286 500339
Vestland213101 300130
Agder246414 60000
Innlandet3246313946 30000
Oslo11671 600116
Viken198900116
 751 065397106 60017274
 
Sist oppdatert 2. des. 2022, 16:32