Kursstatistikk 2021, Troms og Finnmark

Filter
 Gjennomførte+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder Hålogaland Distrikt152510 40000
Norske Redningshunder, Midt Troms Lag24799 4005106
Norske Redningshunder, Svalbard Lag12174 200232
Norske Redningshunder Finnmark Distrikt1851 6009205
Norske Redningshunder Øst-Finnmark Lag0000354
Norske Redningshunder Troms Distrikt00007206
Norske Redningshunder Harstad Lag0000478
Norske Redningshunder00005330
 51282625 600351 011
 
Sist oppdatert 17. jun. 2021, 15:41

Statistikk for Studieforbundet natur og miljø

Kontakt studieforbundet:
post@naturogmiljo.no
https://www.naturogmiljo.no

Kursstatistikken utarbeides av Voksenopplæringsforbundet på grunnlag av data fra studieforbundets kurssystem.

Powered by Vercel