Kursstatistikk 2021, Troms og Finnmark

Filter
 Gjennomførte+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder221 074122140 40000
Norske Redningshunder Finnmark Distrikt81654633 0008188
Norske Redningshunder, Midt Troms Lag71532928 800116
Norske Redningshunder Troms Distrikt51462511 6005149
Norske Redningshunder Hålogaland Distrikt3881714 000596
Norske Redningshunder Øst-Finnmark Lag473329 800370
Norske Redningshunder, Svalbard Lag3531710 60000
Norske Redningshunder Harstad Lag351177 000127
Norske Redningshunder Alta Lag12682 600234
 561 829313257 80025580
 
Sist oppdatert 22. okt. 2021, 17:35

Statistikk for Studieforbundet natur og miljø

Kontakt studieforbundet:
post@naturogmiljo.no
https://www.naturogmiljo.no

Kursstatistikken utarbeides av Voksenopplæringsforbundet på grunnlag av data fra studieforbundets kurssystem.

Powered by Vercel