Kursstatistikk 2021, Nordland

Filter
 Gjennomførte+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Nordland Bonde- og Småbrukarlag442278 40000
Hamarøy og Tysfjord Bonde og Småbrukarlag11643 20000
Hattfjelldal Bonde- og Småbrukarlag11492 80000
Steigen Bonde- og Småbrukerlag11052 00018
Andøy Bonde-og Småbrukarlag0000116
 7824516 400224
 
Sist oppdatert 25. okt. 2021, 17:32

Statistikk for Studieforbundet natur og miljø

Kontakt studieforbundet:
post@naturogmiljo.no
https://www.naturogmiljo.no

Kursstatistikken utarbeides av Voksenopplæringsforbundet på grunnlag av data fra studieforbundets kurssystem.

Powered by Vercel