Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2023

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland146115 52000
Rogaland31155213 80000
 41616319 32000
 
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32