Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2023

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Rogaland130102 25000
Agder31282017 41000
 41583019 66000
 
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:35