Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Frelsesarmeen Gjøvik41046815 44000
Frelsesarmeen avd Gjøvik Korps11481 55000
 51187616 99000
 
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:38