Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Trøndelag432286 52000
Møre og Romsdal216141 76000
Rogaland21693 76000
Agder324205 64000
 11887117 68000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38