Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Viken241436 51000
 241436 51000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38