Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Viken125114 75000
 125114 75000
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:38