Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Trøndelag11871 85000
Vestland12462 30000
Oslo236123 83000
 478257 98000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42