Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland31006615 00000
Innlandet17869 58000
Viken216125 76000
 61948430 34000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38