Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Troms og Finnmark220304 20000
Rogaland248137 07000
Oslo11592 65000
 5835213 92000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38