Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Trøndelag11472 54000
Viken3421296 50000
 4561369 04000
 
Sist oppdatert 7. des. 2022, 16:36