Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Rogaland21884122 68000
Agder24453450 95000
Oslo793772110 07000
 111 570147183 70000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38