Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo140106 40000
Viken335835 10000
 4759311 50000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42