Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo23395 63000
 23395 63000
 
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:38