Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Møre og Romsdal140135 40000
Rogaland125259 75000
Agder21045411 68000
 41699226 83000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42