Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland18111 88000
 18111 88000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38