Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland12905 19000
 12905 19000
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:38