Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland0000118
Rogaland330344 41500
Agder15371 55000
 435715 965118
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38