Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Buskerud Parkinsonforening71505921 0004100
Oslo Vest Parkinsonforening0000282
 71505921 0006182
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41