Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Afasiforbundet i Norge194171 80000
 194171 80000
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41