Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Lpp Romerike Landsforeningen for Pårørende Innen Psykisk Helse Romerike111297313 62521296
Pårørendeforningen Innen Psykiatri11305 600118
LPP FOLLO (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)14580016
 131467820 02523320
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41