Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Autismeforeningen i Norge Akershus Lokallag8607429 320466
Autismeforeningen i Norge162076 680110
 96694106 000576
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41