Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Studieforbundet Funkis Hordaland1673 44000
 1673 44000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42