Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Bekhterevforeningen i Trondheim og Omeng7986519 686115
Bekhterev Norge0000351
 7986519 686466
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41