Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Tromsø og Omegn Bekhterevforening2472212 300229
Bekhterev Norge0000112
 2472212 300341
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41