Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Alta Afasiforening11681 200115
 11681 200115
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41