Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom1142247 80000
 1142247 80000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36