Kursstatistikk 2022, Rogaland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Landsforbundet for Kombinert Syns- og Hørselshemmede/døvblinde1103472 00000
 1103472 00000
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41