Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Landsforeningen for Huntingtons Sykdom164441 20000
 164441 20000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36