Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Autismeforeningen i Norge, Telemark Lokallag000019
Autismeforeningen i Norge Akershus Lokallag000016
 0000215
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41