Kursstatistikk 2022, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Studieforbundet Funkis Møre og Romsdal5524737 57100
Studieforbundet Funkis0000221
 5524737 571221
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42