Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Ryggforeningen avdeling Nedre Romerike112116 36500
Ryggforeningen Mjøsrygg avd. Hedmark og Oppland1593 70000
Ryggforeningen i Norge0000115
 2172010 065115
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41